Fossilfri Realism

Fartrusiga

omställningstid

Tillväxtens sista dagar

Föreläsningar

Jag föreläser sedan länge på temat Omställningens tid. Mina föredrag inleder jag med att teckna en skarp problembakgrund: Om en framtid av ökad resursknapphet, och om de enorma utmaningar vi ställs inför när vi nu skyndsamt ska göra oss fossilfria. Sett till att det mesta av vårt materiella välstånd skapats med just olja och annan fossil energi.

Från denna ”nollpunkt” vänds så perspektivet, till att visa på våra möjligheter. Vad omställningen innebär. Och hur den faktiskt kan ge oss en bättre tillvaro än i dagens tillväxtsnurra. Med inspirerande exempel från platser som går före. Och med tid för reflektion och diskussion.

Med min nya bok Fartrusiga – Om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag erbjuder jag nu även författarträffen och föredraget:

 

Tidernas fartfest och vår Fossilfria framtid

Fossil energi har i grunden revolutionerat människans mobilitet. I mitt föredrag berättar jag den makalösa historien om hur vi från kol och ångkraft, till jetflyg med global räckvidd, sprängde rummets gränser. Om hur vi blev en fartfläktande civilisation med världen inpå knuten.

Men kanske är fartfesten snart över? Om vi ska klara klimatet måste vi snabbt ta oss ur det fossila. Så hur ser våra möjligheter att färdas ut i framtiden?

När vi återvänder till en fossilfri värld.

 

Om du är intresserad, så boka mig gärna!

Kontakt: bjornATfossilfria.nu

Mobil: 072 227 89 11

Fast: 0914 800 959

 

I mina föredrag ser jag även till att anknyta till de lokala förutsättningarna på din ort.

Jag är även öppen att anpassa mina föredrag efter era önskemål. Vid sidan av föredrag har jag också stor vana av att hålla i seminarier och gruppövningar.

Björn Forsberg forskare, författare och folkbildare.
Kontakta Björn Forsberg Mail: bjornATfossilfria.nu
Mobil: 072 227 89 11
Fast: 0914 800 959

Björn+Forsberg

Facebook Twitter