Fossilfri Realism

omställningstid

Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Karneval förlag 2012.

Med Omställningens tid ville jag mer än i min förra bok visa vad vi kan göra för att möta de stora resurs- och klimatutmaningarna. Hur vi kan ställa om samhället. Boken lutar sig mot egen mångårig forskning kring dessa frågor, men är också ett resereportage till platser både i Sverige och omvärlden som på olika sätt går före – som visar på vägar mot en hållbar framtid. Med reportage från bla Detroit, Havanna, Samsö, Portland och Åre fjälldal.

Liksom min föregående bok lägger även Omställningens tid stor vikt vid den fossila energins avgörande roll för vårt samhälle. Och visar att omställningen bort från oljan ställer krav på en helt annan ekonomi – ett helt annat samhälle! – än dagens. Med nya synsätt på utveckling och välfärd, ett förändrat arbetsliv, liksom djupgående förändringar i hur vi själva lever våra liv.

Lika viktigt: I boken visar jag att omställningen inte mest handlar om försakelse, utan att den faktiskt bär på en ljus framtidsvision. Att den gemensamma framtid vi bygger (och odlar!) underifrån kan frigöra vår lust, inspiration, kreativitet.

Boken uppehåller sig vid allt från omställningen av transporterna till matproduktionen.

Omställningens tid har inte så sällan kallats för ”omställarnas bibel”.

Kan beställas här:

Facebook Twitter