Fossilfri Realism

Tillväxtens sista dagar

Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder

Utgiven på Ruin förlag år 2007.

Boken gör upp med den tillväxtideologi som styr vårt samhälle. Och den ifrågasätter även den rådande synen inom politiken att vi kan lösa miljö- och klimatutmaningarna med samma system och konsumtionssamhälle som skapat problemen i första rummet.

Som forskare hade jag sedan mitten av 1990-talet blivit varse hur kortsiktigt tilväxttänkande omintetgjorde det mesta av de vackra miljö- och hållbarhetsdeklarationer som samtidigt fyllde det politiska samtalet. Tanken att vi med teknikfixar och utan att förändra vårt ekonomiska system i grunden ska kunna skapa ett hållbart samhälle valde jag att i boken beteckna ekomodernism (min kortform för den engelska termen ”ecological modernization”)

Boken blev för mig även en ventil. Inom miljöforskningen vid universiteten rådde och råder ett svårt andefattigt tankeklimat. Eftersom forskningsfinansiärerna styr klimat- och miljöforskningen mot det snävt instrumentella och ekomodernistiska (typ att beforska teknikfixar och hur man finkalibrerar det ena eller det andra abstrakta styrmedlet). En miljöforskning mest ämnad att bekräfta den förda politiken och dess tillväxtmål. Inte att utmana, att våga resa obekväma frågor. Framförallt inte kring vårt ekonomiska system eller konsumtionssamhälle.

Tillväxtens sista dagar blev helt enkelt även en uppgörelse med det akademiska klimat som inte tillåter en miljö- och klimatforskning som tar de stora civilisationskriserna på verkligt allvar.