Fossilfri Realism

Transporterna i världen drivs till 96 procent med fossil energi, mest olja. Det är ingen slump. Oljan har en rad unika egenskaper som gör den svår att ersätta.

Ändå måste ju i klimatets namn det fossila snabbt ut ur transporterna! I Sverige ska dessa redan till 2030 vara ”fossiloberoende”.

Fossil energi har möjliggjort den moderna tidens mobilitetsrevolutioner som ställt människans alla begrepp om fart, rum och avstånd på ända. På knappt tvåhundra år har vi gått från en värld där resandet skedde med muskelkraft och segel till en verklighet där miljarder människor skyttlar sig runt planeten i jethastighet. En värld i ständig rörelse.

Ändå är det samhällets fasta övertygelse att vi kan upprätthålla en massmobilitet likt dagens även utan fossil energi. Att fossilt och förnybart är fullt utbytbara! Med bränsleskiften och elektrifiering ska vi skuffas in i en fullt lika fartfyllt massmobil tillvaro som den som nu drivs fossilt. En framtid där vägarna fylls upp av eldrivna fordon och där flyget liksom all slags sjöfart går på förnybart och el. Tänker man sig.

I min blogg, liksom i min nya bok Fartrusiga, visas svart på vitt varför omställningen till fossilfria transporter innebär ett tack och adjö till vårt fartfyllt massmobila samhälle. Ett budskap långtifrån det gröna elbilsutopia som resursstarka tankesmedjor och myndigheter målar upp.

Vi synar luftfartens dystra utsikter, liksom en framtid med långt färre bilar. Så tittar vi även närmare på hur vi bäst möter en morgondag med radikalt begränsad mobilitet. Vilket realistiskt sett är vad som väntar.

Låt oss inte vara naiva. Omställningen kommer bli påfrestande för både oss själva och samhället i stort, men den öppnar även möjligheten att se på tillvaron med nya ögon.

Låt oss utforska denna tillsammans.