Fossilfri Realism

Björn Forsberg

Jag är forskare, författare och folkbildare.

Hur vi underifrån bygger en hållbar framtid är vad min forskning kretsat kring. Jag disputerade i statsvetenskap vid Umeå universitet 2002, på en avhandling om utsikterna att faktiskt ställa om ett samhälle som i så hög grad dikteras av kortsiktigt ekonomiskt tillväxttänkande som vårt. Särskilt har jag intresserat mig för de platser – städer och lokalsamhällen – som går före i omställningen, men alltså också åt att kritiskt belysa vårt ohållbara ekonomiska system.

Tidigare arbetsplatser inkluderar Umeå universitet (statsvetenskap, Miljöhögskolan, Centrum för utvärderingsforskning), Ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola, samt Naturvårdsverkets forskningsavdelning.

Dessutom jobbade jag under åren 2002–04 som kontaktsekreterare i Indien åt Föreningen Svalorna.

År 2007 kom min bok Tillväxtens sista dagar (Ruin förlag). Boken lanserades vid en tid när någon tillväxtkritik knappt förekom i svensk debatt, och får väl ses som startpunkten för den nytända tillväxtkritiska diskussion som sedan bara vuxit i styrka.

Min följande bok, Omställningens tid (Karneval förlag, 2012) fick mycket uppmärksamhet och utsågs av DN:s kritikerkår till en av årets bästa och viktigaste böcker.

År 2020 kom min senaste bok, Fartrusiga (Ord&visor förlag).

Jag har många års erfarenhet av att folkbilda kring tillväxtens problem och omställningens möjligheter. Medverkar även flitigt vid universitetsprogram med kopplingar till ”mina” frågor. Leder också gruppövningar och seminarier.

Var medlem av Olof Palme-centrets expertgrupp 2016-18, och sitter sedan 2018 i styrelsen för Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth International.

Tillsammans med min fru bor jag sedan flera år tillbaka i en gammal västerbottensgård, i vackra byn Bursiljum mellan Umeå och Skellefteå.

Björn Forsberg forskare, författare och folkbildare.
Kontakta Björn Forsberg Mail: bjornATfossilfria.nu
Mobil: 072 227 89 11
Fast: 0914 800 959

Björn+Forsberg

Facebook Twitter